29 Ekim 2010 Cuma

GÖNÜL MİMARLARIMIZ: MÜNEVVERLER...

Mehmet Akif ERSOY
Cemil MERİÇ
Necip Fazıl KISAKÜREK
Nurettin TOPÇU
Erol GÜNGÖR
Sezai KARAKOÇ
Halil İNALCIK

İLKEL KABİLE TOPLULUĞU MUSUNUZ? CİHANŞÜMUL BİR MEDENİYET Mİ?

"Kabile düzeyinde insanlık,kabilenin sınırında biter,tam ve mükemmel olanlar,iyiler yalnız klan üyeleridir,onun dışındakiler başkadır,kötüdür.Bugün bu çeşit bir yabancılaşma,milli devletlerde etnik ve dini gruplar arasında görülmektedir." Lévi-Strauss


8 Şubat 2009 Pazar

NEDEN?

Maalesef İslam Dünyası çağın gerisinde anlayış ve rejimlere mahkum,ezik ve yenik,parça ve bölük.Neden acaba?ALLAH ayetlerinde ne buyuruyor? "İnsanlar kendilerine zulmeder,ALLAH insanlara zulmetmez."Ama çoğu,okumaz ki bilsinler.Çünkü onların kafasında ki ritüellere boğulmuş,formel bir dindir.Aşk ve idrak yoktur.Korku ve ezber vardır.Yine Kur'an apaçık ayetlerden oluştuğu halde,herkesin anlayamayacağı söylenerek,dinimizde olmayan,ayetleri anlayıp açıklayacakları iddia edilen ruhban bir sınıf oluşturulmuştur.Böylece akıl etmek yine bir çok ayette bir emirken,nakil ve taklit etmek,akıl etmenin yerine tesis edimiştir.Bu tahripin sonucu geldiğimiz nokta ise malumunuz.Bugün öğreniyoruz ki, Afganistan'da Kur'an meali hazırlayanlar idama çarptırılıyor.İşte "ham yobaz,kaba softa" bir Müslümanlık.Tek çare "Müslümanlardan kaçıp,İslama sığınmak."Yani tali yollara sapmadan,İslamı Kur'an'dan öğrenmek.Akıllı olmak,itidali elden bırakmamak...

29 Ocak 2009 Perşembe

TÜRKÜM,IRKÇI DEĞİL
MÜSLÜMANIM,İSLAMCI DEĞİL
SÜNNİYİM,YOBAZ DEĞİL
ALEVİYİM,ATEİST DEĞİL
MİLLİYETÇİYİM,FAŞİST DEĞİL
AKILLIYIM,AKILCI DEĞİL
ILIMLIYIM,YOZ DEĞİL
Aptal değil,ABDAL ol,
Müellim değil,MUALLİM ol,
Müteekkil değil,MÜTEVEKKİL ol,
Cahil değil,CAHİT ol
BİAT KÜLTÜRÜNE,CEMAAAT TAASSUBUNA,HAM YOBAZ,KABA SOFTALIĞA KARŞI:Makul Mutedil
MANİFESTO
Her anlamda ve alanda ulaşımın kolaylaşması ve ucuzlaması Dünyayı küçük bir köy haline getirdi.Değişim hayatımızın her yönünde kendini çok kuvvetl bir şekilde hissetiriyor.Kavramlar değişiyor,anlayışlar değişiyor,insanlarda tabi ki bu değişimin dışında kalamıyor.İster sağ olsun,isterse sol, artık ideolojik bağnazlıklar dönemi kapandı.Çevremizde hala bunun mirasyedileri olsada,onlarda daha fazla statükoyu koruyamayacaklardır.Aynı olaylar karşısında,çok farklı gruplar,aynı tepkiyi verebilirken,birbirine çok yakın gruplar veya aynı grubun farklı üyeleri çok farklı tepkiler verebilmektedir.Sizde kendinizi bazen ulusalcılarla,bazen muhafazakarlarla,bazen liberallerle,bazen sosyal demokratlarla aynı düşünce ikliminde bulabilirsiniz.Biat kültürünü ve cemaat taassubunu red eden,vicdan ve akıl sahibi biriyseniz bu durumu zenginlik sayarsınız,aksi takdirde kendinizle çelişkiye düştüğünüzü,davanıza ihanet ettiğinizi düşünür ve açmaza girersiniz.Önce akıl ama onu putlaştıran akılcılık değil,akıllı olma hali.Rasyonalizm değil rasyonalite.Yani aklı bir amaç değil,bir araç olarak kullanma metodu.Sonra sağduyu yani ifrat ve tefrite kaçmayan,ölçülülük,ılımlılık.Ne tavizkar,ezik ve kompleksli bir teslimiyet,ne de dediğim dedik,statükocu,katılık.Yani yozlaşmadan,uzlaşma.Makul Mutedil'ler aklı ve sağduyuyu kendilerine referans alırlar ve tüm tutum,davranış,duruş,hal,hareketlerinde bu uygunluğa dikkat ederler,etmelidirler.